Kelas Insekta

Terdiri atas :
 1. Ordo Diptera
 2. Ordo Siphonaptera
 3. Ordo Anoplura(ptiraptera)
 4. Ordo Hemiptera
 5. Ordo Orthoptera
 6. Ordo Lepidoptera
 7. Ordo Coleoptera
 8. Ordo Hymenoptera
ORDO DIPTERA
Ciri Morfologi :
 1. Tubuh terdiri atas 3 bagian yang terpisah jelas menjadi kepala, Thorax (dada), Abdomen
 2. Mempunyai 1 pasang antena
 3. Mempunyai 3 pasang kaki
 4. Mempunyai 1 pasang sayap, pasangan sayap belakang tumbuh mengecil (rudimenter) sebagai halter untuk alat keseimbangan
 Mempunyai  2 golongan yang penting : 
Perbedaan Caput Nyamuk
 1. Golongan Nyamuk
 2. Golongan Lalat
NYAMUK
Terdapat 4 spesies yang dipelajari :
 1. Anopheles sp
 2. Culex sp
 3. Aedes sp
 4. Mansonia sp
Morfologi Nyamuk
 
Anopheles sp
 • Terdapat 46 spesies yang tersebar diseluruh Indonesia (baca pada Entomologi Medik)
 • Dalam siklus hidupnya diperlukan air, tanpa air siklus hidup terputus
 • Metamorfosis sempurna: Telur-larva-pupa-dewasa
 • Lebih banyak ditemukan menggigit diluar rumah
 • Tempat perindukan adalah sawah dan saluran irigasi, kolam, rawa, mata air dan sumur
 • Berkembang biak dengan baik di air yang jernih / agak keruh, air berhenti / sedikit mengalir, ditempat teduh atau terkena sinar matahari langsung
a.      Stadium telur
Ciri Morfologi :
 • Lonjong seperti perahu, kedua ujung meruncing
 • Mepunyai alat pengapung
 • Tersusun teratur
 • Diletakkan sendiri-sendiri (terpisah)
 • Mudah musnah diatas 40C dan dibawah 0C dan tidak berkembang di bawah 12oC
 • Segera menetas bila berada dalam air dalam waktu 2-3 hari
b.      Stadium Larva
Ciri Morfologi :
 • Terdiri atas kepala, torax dan abdomen
 • Panjang tanpa kaki
 • Kepala mempunyai mata majemuk
 • Antena berbulu, bagian mulut digunakan untuk menggigit
 • Kedelapan ruas abdomen mengandung spirakel yang berfungsi untuk lubang udara
 • Terletak sejajar dengan permukaan air
 • Mempunyai sikat palmata seperti kipas
 • Tidak mempunyai siphon (corong nafas)
 • Pada bagian anus mempunyai insang anal  yang berfungsi untuk menyerap air
 •  Mampu menahan suhu rendah maupun sedang
c.       Stadium Pupa
Ciri Morfologi :
 • Bentuk seperti koma
 • Terdiri atas cephalothorax dan abdomen
 • Mempunyai siphon
 • Mempunyai terompet yang digunakan untuk bernafas pada thorax
 • Mempunyai kantong udara yang terletak diantara bakal sayap pada bentuk dewasa
 • Mempunyai sepasang pengayuh yang saling menutupi pada ruas abdomen terakhir yang berfungsi untuk : menyelam cepat, dengan serangan jungkiran sebagai reaksi terhadap rangsangan
 • Sangat mudah musnah pada kekeringan maupun pembekuan
SIKLUS HIDUP ANOPHELES Sp
 • Setelah satu/ dua hari telur berada di air akan menetas dan keluarlah larva
 • Larva yang keluar masih sangat halus seperti jarum
 • Dalam pertumbuhanya larva mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali
 • Waktu terbanyak untuk pertumbuhan larva adalah 8 – 10 hari tergantung pada suhu, keadaan makanan serta spesies nyamuk
 • Pada tingkatan pupa akan dibentuk alat-alat tubuh nyamuk dewasa serta alat kelamin untuk penentuan jenisnya
 • Setelah cukup waktu menjadi pupa (1-2hari), akan keluar menjadi nyamuk dewasa
 • Setelah nyamuk bersentuhan dengan udara maka akan mampu terbang
 • Nyamuk betina kebanyakan hanya kawin satu kali selama hidupnya
 • Biasanya perkawinan terjadi setelah 24-48 jam setelah keluar dari pupa
 • Ada 3 tempat yang diperlukan untuk kelangsungan tumbuhnya nyamuk :
Perilaku nyamuk Anopheles sp dalam mencari darah :
 • Perilaku mencari darah yang dikaitkan dengan waktu
  Aktif mencari darah waktu malam hari
 • Perilaku mencari darah dikaitkan dengan tempat
  eksofagik : luar ruangan
  endofagik : dalam ruangan
 • Perilaku mencari darah dikaitkan dengan sumber darah
  antrofilik : lebih senang darah manusia
  Zoofilik : lebih senang darah hewan
 • Frekuensi menggigit
  diperlukan waktu : 48-96 jam
Peranan Medik
 • Sebagai vektor penyakit malaria
 • Sifat suatu spesies untuk menularkan penyakit malaria ditentukan oleh :
  • Adanya didekat tempat hidup manusia
  • Lebih menyukai darah manusia daripada darah hewan
  • Lingkungan yang menguntungkan perkembangan dan memberikan jangka hidup cukup lama kepada Plasmodium untuk menyelesaikan siklus hidupnya
  • Kerentanan fisiologi untuk infeksi
Aedes aegyptie
 • Ukuran sedang, warna hitam dan terdapat garis-garis dan titik-titik putih pada badan dan kaki.
 • Nyamuk betina mempunyai antena dengan bulu yang tidak lebat, sikap hinggap sejajar sama dengan culex maupun mansonia
a.      Stadium telur
Ciri Morfologi :
 • Bentuk lonjong, agak memipih, berwarna kekuningan, setelah agak tua akan berwarna coklat
 • Permukaan telur terdapat lapisan seperti kain kassa
 • Ujung telur terdapat corolla
 • Tidak mempunyai pelampung
 • Diletakkan satu-satu diletakkan dipermukaan air dan menempel pada bejana
 •  Dalam keadaan lembab tahan sampai 6 bulan
b.      Stadium Larva / jentik
Ciri Morfologi :
 • Terdapat pada air yang jernih
 • Sikapnya membuat sudut 45 derajat dengan permukaan air dan bagian kepalanya dibawah
 • Mempunyai siphon yang relatif pendek dan gemuk yang berwarna gelap dengan mempunyai satu rumpun bulu yang berfungsi untuk bernafas
 • Pada segmen ke-8 terdapat deretan sisir sebanyak 8-12 buah bentuknya seperti mahkota (A.aegyptie)
c.       Stadium pupa
 • Bentuk seperti koma
 • Terdiri atas cephalothorax dan abdomen
 • Mempunyai siphon
 • Mempunyai terompet yang digunakan untuk bernafas pada thorax
 • Mempunyai kantong udara yang terletak diantara bakal sayap pada bentuk dewasa
 • Mempunyai sepasang pengayuh yang saling menutupi pada ruas abdomen terakhir yang berfungsi untuk : menyelam cepat, dengan serangan jungkiran sebagai reaksi terhadap rangsangan
 • Sangat mudah musnah pada kekeringan maupun pembekuan
d.      Stadium Dewasa
e.       Berwarna hitam dengan belang-belang putih
f.        Kepala hitam dengan garis putih ditengahnya, palpi hitam dengan putih pada ujungnya, proboscis hitam
g.      Thorax terdapat 2 garis putih yang berbentuk kurva dengan 2 garis putih yang sejajar ditegah kurva
h.      Abdomen pada setiap segmen terdapat gelang-gelang putih
i.        Kaki mempunyai gelang-gelang putih pada setiap ruas
j.        Hinggap sejajar
Peranan Medik :
 • Aedes aegyptie : sebagai vektor penyakit DHF (Dengue Haemorhagic Fever)
 • Aedes albopictus : Sebagai vektor penyakit demam fever / demam kuning maupun chikungunya
Culex sp
 • Menghisap darah hanya pada malam hari
 • Metamorfosis sempurna
 • Tempat perindukan pada rawa, daerah pantai dan air payau
 • Kebiasaan menggigit didalam rumah maupun diluar rumah
a.      Stadium telur
 • Tersusun berderet seperti rakit
 • Diletakkan berkelompok
 • Berbentuk seperti peluru senapan
 • Bagian ujung telur terdapat bangunan seperti corolla
b.      Stadium larva
 • Terdiri atas kepala, thorax dan abdomen
 • Siphon panjang, dan langsing dengan hair tuft lebih dari 1 pasang
 • Posisi di air tegak lurus
c.       Pupa Culex
 • Terdiri atas cephalothorax dan abdomen
 • Bentuk seperti koma
 • Mempunyai siphon
d.      Dewasa Culex sp
 • Warna coklat muda
 • Probosis  dan palpus maxilaris tidak sama panjang
 • Jantan : Palpus maxilaris hampir sama panjang dengan proboscis, antena bulu lebat (Plumose)
 • Betina : Palpus maxilaris lebih pendek dari pada proboscis, antena bulu jarang (pilose)
 • Waktu istirahahat sejajar dengan tempat yang dihinggapi
 • Scutellum trilobi
Kepentingan dalam bidang medik:
 • Sebagai vektor biologis (cyclo developmental) Wuchereria  bancrofti
 • Sebagai vektor virus Japanese B encephalitis
Pengendalian:
 • Memperbaiki lingkungan (menghilangkan breeding places)
 • Dengan insektisida: stad. Larva & dewasa
 • Predator: ikan
 • Pengendalian genetis: chemo sterilant

Mansonia sp
 • Mempunyai metamorfosis sempurna
 • Penyebaran kosmopolit, terutama didaerah tropik
 • Telur larva, pupa, dewasa dapat ditemukan di air yang penuh dengan tanman air, misalnya rawa
a.      Telur
Ciri Morfologi :
 • Bentuk lonjong, satu ujung runcing seperti duri, salah satu ujungnya hitam seperti duri. Hal ini berfungsi unt menempel pada akar atau daun tumbuhan air (pistia sp)
 • Tanpa pelampung
 • Berkelompok disawah
b.      Stadium larva
 • Melekat pada akar tumbuhan air
 • Mempunyai siphon pendek, dengan ujung runcing hitam dengan katup penembus untuk mencari oksigen
 • Seluruhnya berada dipermukaan air
c.       Pupa
Ciri Morfologi
 • Seperti koma, terdiri atas cephalothorax dan abdomen
 • Melekat pada tumbuhan air, Mempunyai trumpet  dengan katub menembus yang berfungsi untuk mencari O2
 • Siphon yang berujung runcing yang digunakan untuk melekat pada tanaman air
d.      dewasa
 • Warna kuning, palpus maxilaris tidak sama panjang dengan proboscis
 • Waktu istirahat sejajar dengan tumbuhan yang dihinggapi
 • Scutellum trilobi
Peranan Medik Mansonia sp
 • Vektor cacing filariasis
 • Gigitan nyamuk yang malam maupun siang hari menyebabkan terganggunya kehidupan manusia
 • Perilaku vektor yang menyebabkan endemi filariasis :
  • Derajat infeksi alami hasil pembedahan nyamuk alam liar relatif tinggi
  • Sifat antropofilik dan zoofilik yang meningkatkan jumlah sumber      infeksi
  • Umur nyamuk yang panjang sehingga mampu mengembangkan pertumbuhan larva mencapai stadium infektif  untuk ditularkan
  • dominasi terhadap spesies nyamuk lainya yang ditunjukkan dengan kepadatan yang tinggi di suatu daerah endemi
  • Mudahnya tempat-tempat yang mengandung air sebagai tempat perindukan
Pemberantasan terhadap Nyamuk filariasis :
 • Pengobatan terjadap penderita filaria
 • Upaya pengendalian vektor, dengan cara yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang mahal
 • Perlindungan/ pencegahan terhadap gigitan vektor
 • Meniingkatkan pengetahuan rakyat mengenai penyakit filariasis dan penularanya, sehingga rakyat dapat berpartisipasi dalam pemberantasan penyakit ini

0 komentar:

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.